Teutoński Instytut Historii, Srebrny Róg, Królestwo Teutonii
 

 
 
 
 
Prace
 
 

 


Kronika internetowych dziejów Teutonii

Rozdział X

Panowanie JKM Michaela von Lichtensteina


Miesiąc Maj, Roku Pańskiego 2010.

Po abykacji króla Łukasza Augusta zwołano niezwłocznie dnia 18 maja Zgromadzenie Elektorów, którego przewodniczącym został Krzysztof St. M. diuk Kwazi. Dnia 20. maja Przewodniczący ZE ogłosił wybór Michaela von Lichtensteina na urząd Namiestnika Królestwa Teutonii. (Warto nadmienić, że początkowo, Teutończycy wybrani spoza Rodu Harmeliuszowsko-Hergolienowego nie mieli prawa do tytułu Króla, a jedynie Namiestnika)

Dnia 28. maja zniesiono rozwiązano Gwardię Teutońską.

Miesiąc Czerwiec, Roku Pańskiego 2010.

Przez pierwszy miesiąc urzędowania nowy Namiestnik musiał zmierzyć się z problemem aktywności. Próbował odratować "Gazetę Teutońską", a także stworzyć partię polityczną, która reprezentowałaby interesy Teutończyków na arenie polityki sarmackiej. Na ten okres ogólnosarmackiego marazmu przypada jednak aktywność Natalii Wittelsbach, która odświeżyła Miasto Zielnybor wspólnie z Mikołajem Wiśnickim.

Miesiąc Lipiec, Roku Pańskiego 2010.

Dnia 18 lipca Senat Królestwa Teutonii, którego marszałkiem był Mikołaj Wiśnicki, wyraził zgodnę na przyjęcie przez Namiestnika korony Państwa Kościlenego Rotria. Michael von Lichtenstein swój pontyfikat poprowadził pod imieniem Celestyna I. Przeprowadził szereg reform, które niestety nie znalazły zastosowania na dłuższą metę w Rotrii. Lipiec to miesiąc stopniowego rozkwitu Teutonii. W rządzie sarmackim, 7 na 10 stanowisk zajmowali Teutończycy.

Miesiąc Sierpień, Roku Pańskiego 2010.

Dnia 11 sieprnia powołano do życia pierwszą Radę Królewską. Urząd Lord Dowódcy objął Mikołaj Wiśnicki, Lorda Skarbnika Marek Lipa - Chojnacki, a Lady Kustosz została Agnieszka Jastrzębska. Sierpień to również czas Zielnyborskich Dni Kultury.

Miesiące Wrzesień i Październik, Roku Pańskiego 2010.

Październik to miesiąc wyborów do Izby Poselskiej Księstwa Sarmacji. Silnym kandydatem wywodzącym się z narodu teutońskiego był Krzysztofł St. M. diuk Kwazi. Namiestnik ogłosił również nabór na urzędy lordowskie.

Miesiące Listopad i Grudzień, Roku Pańskiego 2010.

W grudniu pojawiło się coraz więcej nowych, jak i starych obywateli powracających do aktywnej działalności. Pojawił się również zaktualizowany herb Królestwa. Dało się słyszeć również nieliczne głosy, mówiące o secesji Teutonii od Rzeczpospolitej Sarmackiej i rozpoczęcia samodzielnego bytu państwowego.

Miesiąc Styczeń, Roku Pańskiego 2011.

Pojawiły się pomysły stworzenia własnego, teutońskiego systemu gospodarczego "Przywilej teutoński" (Kedar via Margończyk). Niestety pomysłu nie zrealizowano do końca. W styczniu pojawiła się również nowa partia teutońsko-prawicowa założona przez Vladimira Iwanowicza (Teutońska Partia Konserwatywna).

Miesiące Luty, Marzec i Kwiecień, Roku Pańskiego 2011.

Przez te trzy miesiące obserwuje się znaczy wzrost aktywności Teutończyków, zwłaszcza na forum. Szczególnie rozwija się miasto Zielnybor.

Miesiąc Maj 2011, Roku Pańskiego 2011.

Początek maja to wybory do Izby Poselskiej Sarmacji. Swoją działalnośc rozpoczyna także Klub Sportowy „Hergolien” pod przewodnictwem Przemysława Provenzano. Zielnybor staje się centrum kulturowym i sportowym Teutonii.

Miesiące Czerwiec i Lipiec, Roku Pańskiego 2011.

W czerwcu JCW Jakob przysposobił do Rodu Cesarskiego Lanigirię de Sarge nadając jej tytuł V Księżnej Teutończyków, Pani na Auterrze. Dnia 17 lipca reaktywowano również Lożę Rycerzy Teutońskich, której pierwszym mistrzem został Vladimir Iwanowicz. Przygotowywano się do Święta 30 Sierpnia, czyli Dnia Inkorporacji Teutonii.

Miesiąc Sierpień, Roku Pańskiego 2011.

Początek sierpnia zasłynął z pomysłu reformy centralnej dotyczącego przekształcenia prowincji w wolne federacje miast, co wywołało oburzenie nie tylko wśród Teutończyków, ale i Gellonów.

Miesiące Wrzesień i Październik, Roku Pańskiego 2011.

Namiestnik ogłosił nabór na urzędy Skrybów Królewskich. Loża Rycerzy Teutońskich wystosowała wniosek do Księcia Sarmacji Piotra II Grzegorza o zgodę na posługiwanie się przez JCW Jakoba tytułem cesarza Teutończyków. Przyjęto tą inicjatywę, a Książę wyraził zgodę. Najważniejszym wydarzeniem października była reaktywacja Teutońskiego Instytutu Historii, którego rektorem został Sławomir Złótowski de Ruth (mianowany rektorem dnia 29.października).

Miesiące Listopad i Grudzień, Roku Pańskiego 2011.

Dnia 16 listopada swoją działalnośc rozpoczęła Komisja Konstytucjna, której zadaniem była reforma prawa konstytucyjnego w Królestwie i jego dostosowanie do prawa centralnego (sarmackiego). Postanowienia dotyczące niewybieralności Senatorów spowodowały zarzuty ze strony niektórych Teutończyków. W połowie listopada swoją działalność rozpoczęła Królewska Kolej Transteutońska, z której zyski miały zasilić Skarbiec Królestwa.

Miesiąc styczeń, Roku Pańskiego 2012.

Na początku stycznia pojawiła się propozycja stworzenia "Teutońskiego Trójmiasta", czyli połączenia Srebrnego Rogu, Zielnyboru i Eltdorfu w jeden organizm. Pomysł odrzucono, jednak za kilka miesięcy przeprowadzono reformę terytorialną opierającą się na tej idei.

Miesiące luty i marzec, Roku Pańskiego 2012.

W marcu przyjęto nową konstytucję Królestwa Teutonii, której zapisy zostały podporządkowane Konstytucji Księstwa Sarmacji, a tym samym zakończono prace Zgromadzenia Konstytucyjnego (Konstytucję uchwalił Senat 18 marca, Namiestnik podpisał ją 19 marca).

Miesiące kwiecień i maj, Roku Pańskiego 2012.

Kwiecień był niezwykle radosnym miesiącem dla Teutończyków. Dnia 15 kwietnia odbyła się koronacja Michaela von Lichtensteina na króla Teutonii (tytuł królewski nadany na mocy zreformowanej konstytucji), który został pierwszym władca Teutończyków niepochodzącym z dynastii Harmeliuszowsko - Hergolienowskiej. Koronacji dokonali Wielki i Przewielebny Mistrz Loży Rycerzy Teutońskich Vladimir Iwanowicz oraz Jego Książęca Mość Książę Sarmacji Piotr II Grzegorz zgodnie ze specjalnie opracowanym na ten dzień ceremoniałem koronacyjnym "Ritus Teutonicus".

Miesiąc czerwiec i lipiec, Roku Pańskiego 2012.

Te miesiące przyniosły ze sobą reformę terytorialną Królestwa. Dnia 23 lipca Senat Królestwa przyjął ustawę, która połączyła Margon, Zielnybor i Eltdorf w Ligę Miast Staroteutońskich, Auterrę i Bytów w Ligę Miast Złotego Brzasku oraz Złoty Gród i Ab'Dorst, jako dzielnicę Królewskiego Miasta. Na czele lig stanęli odpowiednio Lord Prawej i Lord Lewej Tarczy. Pierwszym Lordem Prawej Tarczy został Vladimir Iwanowicza, natomiast pierwszą Lady Lewej Tarczy została Karolina von Lichtenstein.

Miesiące sierpień i wrzesień, Roku Pańskiego 2012.

Nowa Konstytucja zakładała łączenie urzędu senatorskiego z urzędem naczelnika miasta lub ligi. Zakładała również wybieralność dwóch dodatkowych senatorów. Pierwsze wyboru do Senatu przeprowadzono w sierpniu. Senatorami zostali: Matusz Karczewski oraz Gogles Pajzano (w II. turze).

Miesiące październik i listopad, Roku Pańskiego 2012.

Dwa kolejne miesiące przyniosły ze sobą dozę marazmu w Teutonii.

Miesiące grudzień 2012 i styczeń, Roku Pańskiego 2013.

Koniec roku i początek następnego przyniósł ze sobą powiew świeżości w Teutońskim Instytucie Historii. Doszło do przeprowadzenia reform artykułów i materiałów, a na polecenie króla, ja tę część kroniki spisuję. To co dla was staje się historią, dla mnie jest w tym momencie teraźniejszością...Powrót

 
Copyright by TIH (c) | Design by Graybox.pl