Teutoński Instytut Historii, Srebrny Róg, Królestwo Teutonii
 

 
 
 
 
Prace
 
 

 


Kronika internetowych dziejów Teutonii

Rozdział IX

Zjednoczenie i panowanie króla Łukasza Augusta.


Miesiące Styczeń i luty, Roku Pańskiego 2009.

Nowy rok zaczął się dla Nowej Teutonii problemami ze stroną internetową. W Marchii tymaczem ogłoszono wybory do Senatu, zgłoszono pięc kandydatur. Inauguracja obrad Senatu odbyła się dnia 15 lutego.

Miesiące Marzec i Kwiecień, Roku Pańskiego 2009.

W marcu pojawił się diuk Michał Laski na liście dyskusyjnej Nowej Teutonii, jako reprezentant Sarmacji. Pojawiły się pierwsze głosy i pertraktacje pomiędzy Nową Teutonią, a Sarmacją o zjednoczeniu Marchii i Królestwa. W marcu (18.03) król Nowej Teutonii Łukasz August oraz książę Sarmacji Daniel Łukasz wygłosili wspólne oświadczenie ws. zjednoczenia Teutonii. W tym momencie pojawiła się nazwa "Królestwo Teutonii". W kwietniu w Księstwie Sarmacji doszło do referendum ws. kontynuacji procesu inkorporacji i zjednoczenia obu krajów. Pięćdziesiąt procent biorących udział w referendum wyraziło chęć kontynuacji procesu.

Miesiące Maj i Czerwiec, Roku Pańskiego 2009.

Na ulicach Awii pojawiły się plakaty organizacji "Teutońskie Lwy", która sprzeciwiała się zjednoczeniu Teutonii, mimo tego w czerwcu doszło do długo oczekiwanego święta. Dnia 7. czerwca król Łukasz August złożył akt hołdu wobec księcia Daniela Łukasza, a Senat Marchii Teutońskiej wprowadził Tymaczsową Konstytucję Królestwa Teutonii. Na ulicach pojawiły się plakaty z napisem "Jedna Teutonia, Jeden Naród, Jeden Król". Rozpoczął się okres dostosowywania do nowych realiów.

Miesiące Lipiec i Sierpień, Roku Pańskiego 2009.

W lipcu pojawiła się nowa strona Królestwa Teutonii. Natomiast w sieprniu rozpoczęły się rozmowy dotyczące teutońskiej armii.

Miesiąc Wrzesień, Roku Pańskiego 2009.

Inaugurowano obrady Senatu Królestwa Teutonii. Cesarz Jakob przedstawił projekt ustawy dotyczący lokalnych przepisów porządkowych, który wywołał oburzenie wśród niektórych Teutończyków sformułowaniami typu "deteutonizacja" lub "sarmatyzacja Marchii Teutońskiej".

Miesiąc PaĽdziernik, Roku Pańskiego 2009.

W paĽdzierniku wybrano teutońskiego delegata do Izby Poselkiej Sarmacji, został nim Roan Łuryx. 17.X król powołał również Królewską Izbę Prawną, która miała ścigać przestępstwa przeciwko Narodowi Teutońskiemu. Pierwszym Radcą Prawnym został JAW Wojciech Hergemon. W Senacie trwała debata nad projektem ustawy o obywatelstwie teutońskim autorstwa JCW Jakoba.

Miesiąc Listopad, Roku Pańskiego 2009.

W Teutonii pojawił się kryzys aktywnościowy. Marszałek Senatu - Krzysztof St. M. Kwazi jest zmuszony apelować do Senatorów o należyte wypełnianie obowiazków - zabranie głosu w głosowaniach. Pojawia się także apel Michaela von Lichtenstina. Pod koniec listopada Teutończycy tradycyjnie obchodzą święto Srebrnego Rogu, w trakcie którego diuk Kwazi stara się wzbudziń w Teutończykach poczucie winy za trwający kryzys.

Miesiąc Grudzień, Roku Pańskiego 2009.

W grudniu - nieaktywny ostatnio - Król Łukasz August wywołuje zamieszanie nadając obywatelstwo sarmackie Darthowi diukowi Wanderowi, dawnemu Mandragorowi Socjogramu, który postanowił wystartować w Wolnej Elekcji Księcia Sarmacji. Aby spełnić wymogi formalne otrzymania obywatelstwa KS z rąk Króla Teutoni, diuk Wander zamieszkuje w Srebrnym Rogu.

Miesiące Styczeń i Luty, Roku Pańskiego 2010.

W Sarmacji trwała elekcja nowego Księcia. Jeden z kandydatów, diuk Skarbnikow, pojawił się na LD Królestwa Teutonii. Marszałek Senatu - diuk Kwazi - udzielił mu swojego poparcia. Po wybraniu Dartha diuka Wandera na urząd Księcia Sarmacji, nadal trwa kryzys aktywnościowy.

Wśród teutońskich elit brakuje porozumienia na temat teutońskiej polityki zewnętrznej. W szczególności widać różnicę zdań pomiędzy Królem a Marszałkiem Senatu na temat oceny ostatnich wydarzeń w Księstwie Sarmacji.

Miesiące Marzec, Roku Pańskiego 2010.

Pojawił się projekt Konstytucji Królestwa Teutonii, dekretu o obywatelstwie teutońskim oraz ustawy o odznaczeniach autorstwa JCW Jakoba.

Miesiące Kwiecień i Maj, Roku Pańskiego 2010.

Kwiecień przyniósł ze sobą Konstytucję Królestwa, co było radosnym wydarzeniem. W Teutonii nadal jednak aktywność była na dość niskim poziomie, a Sarmacja zbierała swoje siły po "Przepadzie". Najgorsze miało jednak nastapić. Dnia 18 maja 2010 roku król Łukasz August abdykował, a tym samym kończy się pewien rozdział teutońskiej historii.Powrót

 
Copyright by TIH (c) | Design by Graybox.pl