Teutoński Instytut Historii, Srebrny Róg, Królestwo Teutonii
 

 
 
 
 
Prace
 
 

 


Kronika internetowych dziejów Teutonii

Rozdział III: Styczeń 2005 - Lipiec 2005

W styczniu 2005 Marchia Teutońska odczuwa dynamiczny rozwój - napływa do niej mnóstwo nowych mieszkańców m.in. Wojciech Hergemon (ob. baron), Michał Dahlke (ob. kawaler), Tomasz Kurcz, Marek Klimiuk i wielu innych. Wszystkie organy Marchii Teutońskiej zostają obsadzone - Prezesem Sądu zostaje Wojciech Hergemon, Kanclerzem Rady Marchii Tomasz Kurcz, większość obywateli przyjmuje obowiązek Senatorski. 16 stycznia Namiestnik wydaje dekret o RINMMT (Rzecznik Interesów Nowych Mieszkańców Marchii Teutońskiej), którym zostaje mianowany Karol Nosewicz. W rzeczywistości RINMMT nigdy nie spełnił pokładanych w nim nadziei i został przez przyszłego Namiestnika (na wniosek senatu) zlikwidowany. 17 stycznia mar. Jakob nadaje prawa miejskie osadzie założonej przez Wojciecha Hergemon - Zielnyborowi (którego pierwszym burmistrzem zostaje Marek Klimiuk), niewiele potem powstajeArgon Cux (data jego powstania nie jest niestety możliwa do ustalenia, ze względu na brak odpowiednich zapisów; szacuje się ją na około 24 stycznia).

29 stycznia, zgodnie z obietnicą daną na III sesji Rady Marchii markiz Jakob zrzeka się funkcji Namiestnika, następnie - 9 lutego Zgromadzenie Elektorów w składzie: Tomasz Kurcz, mar. Jakob i Wojciech Hergemon wybiera Wojciecha Hergemona na Namiestnika Marchii Teutońskiej. W połowie lutego Teutonia przenosi się na własny serwer co wiąże się ze znacznym rozrostem prowincji (obecnie serwisy Teutonii zajmują około 100mb). 12 lutego mar. Jakob zostaje mianowany na nowego Prezesa Sądu, sołtysa Argon Cux oraz starostę Enderasji. 14 lutego z inicjatywy Namiestnika oraz Michała Dahlke powstają “Wieści Teutońskie” - gazeta działająca do dzisiejszego dnia. 15 lutego Namiestnik przyznaje zaszczytne odznaczenie Bene Meritus markizowi Jakobowi. Dzień później powstaje wreszcie forum Sądu Marchii gdzie od tej pory toczą się rozprawy. 17 lutego po raz pierwszy w historii prowincji zostaje wydany przez Kanclerza Tomasza Kurcza dziennik w którym znajdują się wszystkie dekrety Namiestnika. 18 lutego Michał Dahlke zostaje powołany na starostę baronii Slavia. 20 lutego Wojciech kaw. Hergemon (świeżo nobilitowany przez Księcia; jego herb - Toga symbolizuje władzę sądowniczą jaką pełnił wcześniej w Teutonii) otwiera Rezerwat Zielnyborski otaczający miasto Zielnybor. 23 lutego markiz Jakob ogłasza swoją nową inicjatywę - Likejon (Teutońska Akademia). 25 lutego na cmentarzu w Srebrnym Rogu odbywają się uroczystości pogrzebowe - pochowani zostają Teutończycy (Arkadiusz baronet Wiśniewski h. Lubrza; Kazimierz baron Wichura h. Benisz; kawaler Porngothic h. Hekkel; Dorota Kwapisz) zasłużeni jeszcze dla Cesarstwa Teutonii. 28 lutego zostaje otwarte Muzeum Win Teutońskich. Również w lutym (dokładna data jest niestety niemożliwa do ustalenia i ginie w mrokach dziejów) z Sarmacji odchodzi Marek Klimiuk, a nowym burmistrzem Zielnyboru zostaje Alex Sobecki, przybyły w owym czasie do Sarmacji.

Początek Marca upłynął pod znakiem odbudowy stron Marchii, które zostały utracone w wyniku ludzkiego błędu, 9 marca Namiestnik Wojciech kaw. Hergemon poinformował o zakończeniu prac nad odbudową serwisu (prace te w rzeczywistości trwały jeszcze do końca kwietnia). 2 marca do markiz Jakob zaprezentował odnowione Centrum Kartografii, rozpoczęły się prace Tomasza Kurcza nad nową osadą - Santiago, niestety projekt został później zarzucony w wyniku odejścia założyciela. 5 marca zostaje ulokowona Rantochia - wieś stworzona przez starostę Slavii - Michała Dahlke. 6 marca markiz Jakob otrzymuje mandat poselski i jest jedynym teutońskim posłem Księstwa Sarmacji. 12 marca Namiestnik ogłosił, że wszyscy nieaktywni mieszkańcy będą pozbawiani obywatelstwa - była to akcja mająca na celu usunięcie z senatu nieaktywnych posłów, aby przegłosować statut wprowadzający znowu demokrację pośrednią. 14 marca pojawia się pierwsza wersja strony Argon Cux, stworzona przez mar. Jakoba. W dniach 19 - 20 marca obchodzone jest 600 dni Teutonii, do atrakcji obchodów należy m.in. konkurs ze znajomości historii Marchii, którego główną nagrodą jest 200lt (konkurs ten wygrywa Wojciech kaw. Hergemon) W trakcie obchodów Namiestnik nadaje pierwsze w historii Teutonii tytuły honorowe (m.in. mar. Jakob - stolnika; Tomasz Kurcz; Michał Dahlke; Alex Sobecki; Krzysztof Romanowski). Zostaje również opublikowany „Ranking najbardziej wpływowych i udzielających się Teutończyków” (pierwsze miejsce zajmuje mar. Jakob, następnie: Wojciech Hergemon, Michał Dahlke, Tomasz Kurcz, Karol Nosewicz). 22 marca powstaje Fundacja „Skocznia w Zielnyborze” zbierająca na obiekty sportowe na terenie Teutonii. 24 marca można już nabyć ziemie na terenie całej Teutonii, a 25 marca mar. Jakob oficjalnie prezentuje projekt nowego Statutu Marchii (powrót do demokracji pośredniej). 29 marca markiz Jakob otwiera fundację „Teutończyk na swoim” zbierającą na darmowe mieszkania dla ubogich mieszkańców.

Przez prawie cały kwiecień “Wieści Teutońskie” wstrzymują działalność i są aktywne dopiero od 24 kwietnia. 3 kwietnia Namiestnik Marchii Teutońskiej otrzymawszy wieści o śmierci Ojca Świętego ogłasza trwającą tydzień żałobę. 11 kwietnia do Teutonii zapisuje się Timios Kiechajas, późniejszy jej Namiestnik. 17 kwietnia Artur Roszkowski zostaje powołany na Starostę Baronii Enderasja. 20 kwietnia markiz Jakob reaktywuje Likejon, zwany o tej pory Uniwersytetem Teutońskim, uniwersytet ten oferował bezpłatne kształcenie na kierunkach prawa i historii. 26 kwietnia senat przegłosował nowy Statut Marchii Teutońskiej, który m.in. wprowadzał demokrację pośrednią (na 11 senatorów głosowało 6, wszyscy ZA). 28 kwietnia z okazji rocznicy powstania Zielnyboru Alex Sobecki, burmistrz, otrzymuje od Namiestnika tytuł Podłowczego. W połowie marca markiz Jakob, ze względu na niedopełnianie obowiązków przez Kanclerza Tomasza Kurcza, zrzeka się wszystkich pełnionych funkcji. Kilka dni przed tym Michał Dahlke zostaje Prokuratorem Marchii. W trakcie tego miesiąca zaczęły się powoli pogarszać relacje pomiędzy Wojciechem kaw. Hergemoniem a mar. Jakobem.

3 maja Namiestnik wydaje dekret o Radzie Marchii, na mocy którego powstaje rada składająca się z Kanclerza i Ministrów (Dziedzictwa Narodowego, Administracji i Finansów, Porządku Publicznego, Promocji i Informacji). 5 maja burmistrzem Srebrnego Rogu zostaje Łukasz Dec, za którego rządów Srebrny Róg przeżywał swój złoty okres. 6 maja powstaje pierwsza strona Gwardii Teutońskiej, 15 maja zakończyły się wybory do Senatu Marchii - spośród 2 kandydatów (mar. Jakob i Alex Sobecki) wygrał mar. Jakob. 15 maja Łukasz Dec został mianowany na Kanclerza Rady Marchii. Wydarzenia jakie się rozegrały w ciągu tego tygodnia, były jednym z tragiczniejszych w historii Teutonii. Wszystko zaczęło się 15 maja, kiedy na inauguracyjnym posiedzeniu senatu doszło do poważnych kłótni pomiędzy Marszałkiem Senatu Marchii Teutońskiej - markizem Jakobem, a Namiestnikiem Teutonii - Wojciechem kaw. Hergemoniem. W rezultacie mar. Jakob zablokował serwery Teutonii i konto bankowe prowincji, oraz opanował Listę Dyskusyjną. Ze względu na całkowitą niemożność sprawowania rządów, w obawie przed wyniszczającą wojną, która położyłaby kres Marchii Teutońskiej, na zwołanej 17 maja konferencji Namiestnik, na wniosek Kanclerza Rady Marchii powołuje: Krzysztofa Romanowskiego jako Ministra Dziedzictwa Narodowego, oraz Alexa Sobeckiego jako Ministra Promocji i Informacji. Kilka minut potem Wojciech kaw. Hergemon zrzeka się funkcji Namiestnika Teutonii; ta decyzja jednak nie kończy sporu zaistniałego w Teutonii, większość mieszkańców popierała już jedną ze stron i ugoda wydawała się niemożliwa. 18 maja w reakcji na zachowanie Rady Marchii, która opowiedziała się za kaw. Hergemoniem markiz Jakob przeniósł się do Tropicany. 19 maja na tymczasowego Marszałka (a więc i Namiestnika) senat wybiera Michała Dahlke. 20 maja Wojciech kaw. Hergemon zostaje powołany na Prezesa Sądu oraz Ministra Administracji i Finansów, a Timios Kiechajas na Ministra Porządku Publicznego. 21 maja z inicjatywy Timiosa Kiechajasa do markiza Jakoba wysłany jest list z prośbą o jego powrót do Teutonii. 22 maja mar. Jakob wraca do Marchii Teutońskiej. Krótko potem Wojciech kaw. Hergemon godzi się z mar. Jakobem, co powoduje wreszcie spokój w Teutonii. Dochodzi do kolejnych nobilitacji zasłużonych Teutończyków - Wojciech Hergemon otrzymuje tytuł barona; Alex Sobecki i Michał Dahlke kawalerów. 28 maja Wojciech baron Hergemon wydaje książkę “Mistrz Teuton III i Jego uczeń “, w której krytykuje przywary większości Teutończyków.

14 czerwca powstaje nowa odnowiona oprawa graficzna “Wieści Teutońskich”, grono jej redaktorów znacznie się poszerza i od tej pory piszą również o tym co się dzieje na terenie całego Księstwa Sarmacji. 18 czerwca zostaje uchwalony nowy Regulamin Senatu Marchii. Około 19 czerwca mar. Jakob traci chwilowo dostęp do internetu, a władzę w jego imieniu sprawuje Wojciech bar. Hergemon. 22 czerwca doszło do tz. “Porozumienia czerwcowego”, pomiędzy władzami centralnymi a władzami prowincji. Stronę Teutońską reprezentował Wojciech bar. Hergemon - Prezes Sądu Marchii; centralną m.in. Książe oraz Kanclerz, a więc w rzeczywistości postanowienia nie miały mocy prawnej (co wskazywał p.o. Namiestnika - mar. Jakob). Ustalono między innymi wspólną historię, powołanie Namiestnika pro tempore, otwarcie Listy Dyskusyjnej Marchii Teutońskiej. 25 czerwca burmistrz Srebrnego Rogu Łukasz Dec, prezentuje nową odsłonę stron stolicy. W trakcie obchodów 700 lecia Teutonii, 18 czerwca popełnia samobójstwo mar. Jakob - ostatni Cesarz Teutonii (cały swój majątek - m.in. THP zapisuje Teutonii). 26 czerwca Timios Kiechajas zostaje powołany przez Księcia na Namiestnika pro tempore Marchii Teutońskiej. 30 czerwca zostaną nadane przez Namiestnika pro tempore tytuły honorowe (Tytuł Podkoniuszego Wojciechowi bar. Hergemonowi; Łowczego Łukaszowi Decowi; Miecznika Adrianowi Gajowi; Woźniczego Sh Vealowi; Woźniczego Krzysztofowi kaw. Bojarowi; Podkoniuszego Michałowi kaw. Dahlke; Podłowczego Krzysztofowi Romanowskiemu).

1 lipca pochowano w podziemiach Pałacu Namiestnikowskiego w Argon Cux najbardziej zasłużonego Teutończyka - stolnika markiza Jakoba. 11 lipca Namiestnik wydaje dekret zawierający poprawki (autorstwa bar. Hergemona) do dekretu o Liście Dyskusyjnej Marchii Teutońskiej - od 11 lipca na listę tą może zapisać się każdy mieszkaniec Sarmacji. 12 lipca baron Hergemon zostaje sołtysem Argon Cux. 20 lipca dochodzi do zamachu na dotychczasową listę dyskusyjną - w wyniku działań mar. Jakoba moderatorzy tracą dostęp do Listy. Aby zapobiec kryzysowi otwierana jest nowa lista dyskusyjna. 22 lipca wydana zostaje nowa ordynacja wyborcza do Senatu Marchii w myśl, której grono senatorów poszerza się o jedną osobę wybieraną przez wszystkich mieszkańców Teutonii. 23 lipca starostą Enderasji zostaje Hubert Endenio. 24 lipca Rantochia - wieś która popadała w ruinę z powodu nieobecności Michała kaw. Sosna-Dahlke - otrzymuje nowe strony (autorstwa barona Hergemona) spełniające wymogi ustawy o miejscowościach. W dniach 25-29 lipca z powodu śmierci mar. Jakoba odbywają się wybory uzupełniające do Senatu Marchii. W wyniku wyborów mandat senatorski otrzymuje Adrian Gaj (ob. kawaler). 27 lipca powstaje w Sarmacji nowa partia - Międzyprowincjonalny Ruch Wolnościowy - składająca się głównie z działaczy Teutońskich. 28 lipca powstaje Encyklopedia Teutońska - zawierająca większość haseł dotyczących Teutonii. 30 lipca obchodzone są uroczystości związane z II rocznicą istnienia Teutonii.


Powrót

 
Copyright by TIH (c) | Design by Graybox.pl